Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Tôi yêu Việt Nam

Chiều ngày 08/4/2022 Trường mẫu giáo Quế phú phối hợp với Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã Quế Phú mời Ban quản lý cử hàng xe máy Tiến Thu về tổ chức chương trình "Tôi yêu Việt nam" tại trường. chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc lái xe an toàn khi CBGVNV và phụ huy huynh của trường khi tham gia giao thông.

Sau đây là một số hình ảnh họt động trong buổi tập huấn

2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

1 copy copy copy copy copy copy copy copy

3 copy copy copy copy copy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Lịch - kế hoach hoạt động Tôi yêu Việt Nam
Green Blue Orange Back to Top