Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Tổ chức ngoại khoá

Thực hiện mục tiêu tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sáng tạo thông qua các hoạt động. Công ty Liên Lục Địa phối hợp nhà trường tổ chức chương trình “giao lưu bé mầm non với tiếng anh” tại 4 điểm trường.

( Mộc Bài, Hương Quế Đông, Trà Đình và Phương Nghệ).

Hình ảnh hoạt động

 

tieng anh

thao ẻo bic

 

giao lưu

 

xe đap

trangff

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Bản tin trường Tin tức Tổ chức ngoại khoá
Green Blue Orange Back to Top