Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên

PDF.InEmail

TT Họ và tên Chức vụ Số ĐT
I Ban giám hiệu
1 Nguyễn Thị Hiền HT 0935524874
2 Nguyễn Thị Út PHT 0908874547
3 Trần Thị Tường Vũ PHT 0796727909
II Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị Bình NVKT 0932564651
2 Phùng Thị Thu NVVT 0935969379
3 Trần Nỹ NVBV 0342887203
4 Phạm Thị Thu Nguyệt NVYT 0704481256
II Tổ chuyên môn mẫu giáo lớn
1 Võ Thị Phượng GV 0382649409
2 Lưu Thị Chút GV 0387762062
3 Trần lê Thảo GV 0932436717
4 Trần Thị Lành GV 0905678880
5 Nguyễn Thị Khoa GV 0772472072
6 Hồ Thị Phượng GV 0389007740
7 Võ Thị Vân GV 0935992827
8 Trần Thị Lộc GV 0706150347
9 Phan Thị Ly Na GV 0981918669
10 Nguyễn Thị Xong GV 0945563878
11 Trần Thị Ánh Tuyết CD 0763703119
12 Nguyễn Thị Thu Huệ CD 0905695409
13 Nguyễn Thị Thuận CD 0935933299
14 Nguyễn Thị Lan CD 0906439946
III Tổ chuyên môn mẫu giáo nhỡ-Bé
1 Đinh Thị Trí GV 0911473711
2 Trần Thùy Nhung GV 0932465335
3 Đặng Thị Thu Thảo GV 0378855088
4 Lưu Thị Hiếu GV 0975565746
5 Phạm Thị Dưỡng GV 0704537945
6 Võ Thị Kim Tìm GV 0775443168
7 Trần Thị Như Ý GV 0345977250
8 Lê Thị Diệu Cầm GV 0868255202
9 Đồng Thị Nguyện GV 0764330886
10 Vũ Thị Thường GV 0935932672
11 Nguyễn Thị Thu Thủy GV 0905619405
12 Trần Thị Kim Hoa GV 0708174822
13 Phạm Thị Như Trang GV 0905130061
14 Lê Thị Trí GV 0333056602
15 Nguyễn Thị Phụng CD 0383614657
16 Võ Thị Thu Nguyệt CD 0705910333

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Giới thiệu Danh sách Cán bộ GVNV
Green Blue Orange Back to Top