Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quang Nam
Văn bản - Công văn

Quyết định kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá NH 2021-2022

Thứ sáu, 10 Tháng 9 2021 14:36

9-9_QD_KIEN_TOAN_HD_TDG_21-22.doc

 
 

Quyết định thành lập Tổ giám sát an toàn covid-19

Thứ sáu, 10 Tháng 9 2021 14:35

7-9_QD_th_nh_lp_t_giam_sat.docx

 
 

Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch covid-19

Thứ sáu, 10 Tháng 9 2021 14:33

19-8_QD_th_nh_lp_BCD_phong_chng_dch_corona.doc

 
 

Quyết định năm học 2021-2022

Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 09:35

QĐ_vô_số_lần_1.rar

 
 

Quyết định củng cố, kiện toàn BCĐ phòng chống dịch Covid-19 năm học 2020-2021

Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 14:45

63_ngay_04-12_QD_cng_c_kin_to_n_BCD_phong_chng_dch_corona.doc

 
 

Quyết định tahnhf lập Ban chỉ đạo trường học hạnh phúc năm học 2020-2021

Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 14:43

47_ngay_02-10_quyet_dinh_thanh_lap_ban_chi_dao_trường_học_HP.doc

 
 

Quyết định thành lập tổ tiếp công dân năm học 2020-2021

Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 14:40

45_ngay_02-10_QĐ_thanh_lap_tổ_tiếp_công_dân_NH20-21.doc

 
 

Quyết định kiện toàn, củng cố tổ tiếp nhận tài trợ năm học 2020-2021

Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 14:37

41_ngay_10-9_QDcung_co_to_vn_dng_T_i_tr_nam_hc_2020-2021.doc

 
 

Quyết định ban hành và nội quy cơ quan năm học 2020-2021

Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 14:31

39_ngay_10-9_quyet_dinh_ban_hanh_Nọi_quy_co_quan.doc

 
 

Báo cáo tháng hành động vì trẻ em

Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020 19:32

200-BC_THANG_HANH_ĐÔNG_VI_TRE_EM_năm_2020.doc

 
 

Trang 1 trong tổng số 2

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản - Công văn
Green Blue Orange Back to Top